Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wynika z zapisów zawartych w art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie na mocy art. 21 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy zobowiązany jest do prowadzenia wykazu danych o opiniach wydawanych w trybie art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j. o opiniach wydawanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykaz danych udostępniany jest poprzez tzw. karty informacyjne. Wzór karty informacyjnej obowiązującej od 16 listopada 2010 roku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186 z 2010 r. poz. 1249).

 

L.p. Numer karty/rok Nazwa doku-
mentu
Numer sprawy Data doku-
mentu
Zakres przedmiotowy dokumentu Data zamie-
szczenia
Karta informa-
cyjna
 1  001/2017 Opinia ZNS.7111.18.2016  13.02.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna  24.02.2017 KI-001/2017
 2  002/2017 Opinia  ZNS.7111.1.2017 25.04.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot - Curie  26.04.2017 KI-002/2017
 3 003/2017 Opinia  ZNS.7111.18.2016  05.05.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna  24.05.2017 KI-003/2017
4 004/2017 Opinia ZNS.7111.7.2014 08.06.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej 13.07.2017 KI-004/2017
5 005/2017 Pismo ZNS.7111.2.2017 20.06.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy 13.07.2017 KI-005/2017
6 006/2017 Opinia ZNS.7111.3.2017 19.07.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy 20.07.2017 KI-006/2017
7 007/2017 Postano-wienie ZNS.7111.1.2017 26.07.2017 Projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie 03.08.2017 KI-007/2017
8 008/2017 Opinia ZNS.7111.1.2017 26.07.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie 03.08.2017 KI-008/2017
9 009/2017 Opinia ZNS.7111.2.2017 01.08.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy 03.08.2017 KI-009/2017
 10  010/2017 Opinia ZNS.7111.4.2017 29.09.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Burakowskiej oraz do prognozy oddziaływania na środowisko  16.10.2017 KI-010/2017
11 011/2017 Opinia ZNS.7111.5.2017 28.09.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką 16.10.2017 KI-011/2017
12 012/2017 Opinia ZNS.7111.7.2017 10.11.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską 04.12.2017 KI-012/2017
13 013/2017 Opinia ZNS.7111.4.2017 01.12.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Burakowska 04.12.2017 KI-013/2017
ROK 2018
 1  001/2018  Opinia  ZNS.7111.8.2017  21.12.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września - część I  19.01.2018 KI-001/2018
2 002/2018 Opinia ZNS.7111.1.2018 18.01.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sejmu Czteroletniego 19.01.2018 KI-002/2018
 3  003/2018  Opinia  ZNS.7111.9.2017  29.01.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Chrzanowa  20.02.2018 KI-003/2018
 4 004/2018 Opinia ZNS.7111.2.2018 20.02.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogródków działkowych w rejonie ul. Kinowa - część I 21.08.2018 KI-004/2018
 5 005/2018  Opinia ZNS.7111.4.2018 09.03.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego  21.03.2018 KI-005/2018
6 006/2018 Opinia ZNS.7111.5.2018 15.03.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A 21.03.2018 KI-006/2018
 7  007/2018 Opinia ZNS.7111.7.2018 23.03.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Muchomora - cz. I południowa  23.03.2018 KI-007/2018
8 008/2018 Opinia ZNS.7111.9.2017 23.03.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa  28.03.2018 KI-008/2018
 9  009/2018 Opinia ZNS.7111.8.2018  04.04.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego  05.04.2018 KI-009/2018
 10 010/2018  Opinia  ZNS.7111.5.2016 13.04.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Młociny III  16.04.2018 KI-010/2018
 11  011/2018 Opinia ZNS.7111.4.2018 19.04.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego 23.04.2018 KI-011/2018
 12  012/2018 Opinia ZNS.7111.8.2018 20.04.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego  24.04.2018 KI-012/2018
13 013/2018 Opinia ZNS.7111.6.2018 20.04.2018 Opinia dotycząca uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Narutowicza oraz uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 26.04.2018 KI-013/2018
14 014/2018 Opinia ZNS.7111.9.2018 27.04.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  Wesoła - Groszówka Północ 27.04.2018 KI-014/2018
 15 015/2018 Opinia ZNS.7111.10.2018 26.04.2018 Opinia  z uwagami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste - rejon ulicy Towarowej  30.04.2018 KI-015/2018
16 016/2018 Opinia ZNS.7111.13.2018 28.05.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu przedpola Pałacu Wilanowskiego 29.05.2018 KI-016/2018
 17  017/2018 Opinia  ZNS.7111.12.2018 04.06.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego 05.06.2018 KI-017/2018
18 018/2018 Opinia ZNS.7111.15.2018 04.06.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Drewniana 10/16 05.06.2018 KI-018/2018
 19 019/2018 Opinia ZNS.7111.14.2018 05.06.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kępy Tarchomińskiej część   13.06.2018 KI-019/2018
 20 020/2018 Opinia ZNS.7111.11.2018 06.06.2018 Opinia z uwagami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul.  Ryżowa – część II 13.06.2018 KI-020/2018
21 021/2018 Opinia ZNS.7111.22.2015 18.06.2018 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa 20.06.2018 KI-021/2018
 22 022/2018 Opinia ZNS.7111.17.2018 09.07.2018 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kępy Tarchomińskiej - część II  13.07.2018 KI-022/2018
23 023/2018 Opinia ZNS.7111.5.2016 16.07.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Młociny III 18.07.2018 KI-023/2018
24 024/2018 Opinia ZNS.7111.6.2018 08.08.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Narutowicza 09.08.2018 KI-024/2018
25 025/2018 Opinia ZNS.71111.16.2018 13.08.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego - część II 29.10.2018 KI-025/2018
 26 026/2018 Opinia ZNS.7111.18.2018 12.09.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan  29.10.2018 KI-026/2018
27 027/2018 Opinia ZNS.7111.10.2018 11.10.2018 Opinia pozytywna do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste - rejon ulicy Towarowej 06.11.2018 KI-027/2018
28 028/2018 Opinia ZNS.7111.19.2018 24.10.2018 Opinia pozytywna do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej – część II 06.11.22018 KI-028/2018
29 029/2018 Opinia ZNS.7111.21.2018 26.10.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podleśnej w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 06.11.2018 KI-029/2018
30 030/2018 Opinia ZNS.7111.22.2018 05.11.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Załuski 22.11.2018 KI-030/2018
31 031/2018 Opinia ZNS.7111.25.2018 03.12.2018 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Pałacowej w części wschodniej C 13.12.2018 KI-031/2018
32 032/2018 Opinia ZNS.7111.24.2018 10.12.2018 Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Sztygarów 13.12.2018 KI-032/2018

2019

 1  001/2019  Opinia  ZNS.7111.7.2018  31.12.2018  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Muchomora - część I południowa  02.01.2019 KI-001/2019
2 002/2019 Opinia ZNS.7111.23.2018 28.12.2018 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fort Bema 07.01.2009 KI-002/2019
 3 003/2019 Opinia  ZNS.7111.18.2018  31.12.2018  Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan  07.01.2019 KI-003/2019
4 004/2019 Opinia ZNS.7111.10.2018 29.01.2019 Opinia pozytywna o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste - rejon ulicy Towarowej 20.02.2019 KI-004/2019
 5 005/2019 Opinia  ZNS.7111.2.2019 12.04.2019 Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Rembertowa  08.05.2019 KI-005/2019
6 006/2019 Opinia ZNS.7111.1.2019 26.04.2019 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Krupnicza 28.05.2019 KI-006/2019
 7 007/2019 Opinia ZNS.7111.3.2019 27.05.2019 Uzgodnienie projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego   28.05.2019 KI-007/2019
8 008/2019 Opinia ZNS.7111.23.2018 11.07.2019 Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fort Bema 26.07.2019 KI-008/2019
9 009/2019 Opinia ZNS.7111.24.2018 17.07.2019 Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Sztygarów 26.07.2019 KI-009/2019
10 010/2019 Opinia ZNS.7111.5.2019 05.09.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej  - część II. 06.09.2019 KI-010/2019
11 011/2019 Opinia ZNS.7111.8.2019 12.09.2019 Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego 13.09.2019 KI-011/2019
 12  012/2019  Opinia  ZNS.7111.6.2019  17.09.2019  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie  ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej.  19.09.2019 KI-012/2019
13 013/2019 Opinia ZNS.7111.4.2019 23.09.2019 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta - część wschodnia 27.09.2019 KI-013/2019
14 014/2019 Opinia ZNS.7111.7.2019 07.10.2019 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Sarabandy 14.10.2019 KI-014/2019
15 015/2019 Opinia ZNS.7111.24.2018 18.10.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójnej Góry w rejonie ulicy Sztygarów 30.10.2019 KI-015/2019
16 016/2019 Opinia ZNS.7111.2.2019 25.10.2019 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Rembertowa 30.10.2019 KI-016/2019
 17  017/2019 Opinia  ZNS.7111.24.2018 10.12.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójnej Góry w rejonie ulicy Sztygarów  13.12.2019 KI-017/2019
18 018/2019 Opinia ZNS.7111.4.2019 13.12.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta - część wschodnia 14.12.2019 KI-018/2019
2020
1 001/2020 Opinia ZNS.7111.23.2018 12.02.2020 Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fort Bema 17.02.2020 KI-001/2020
2 002/2020 Opinia ZNS.7111.1.2020 14.02.2020 Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Podskarbińskiej - cz. 1 17.02.2020 KI-002/2020
3 003/2020 Opinia ZNS.7111.9.2019 26.02.2020 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek 12.03.2020 KI-003/2020
4 004/2020 Opinia ZNS.7111.1.2020 25.03.2020 Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Podskarbińskiej - cz. 1 26.03.2020 KI-004/2020
5 005/2020 Opinia ZNS.7111.2.2020 09.06.2020 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie 15.07.2020 KI-005/2020
6 006/2020 Opinia ZNS.7111.3.2020 24.08.2020 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa -część wschodnia 21.10.2020 KI-006/2020
7 007/2020 Opinia ZNS.7111.6.2020 30.09.2020 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wokalna 21.10.2020 KI-007/2020
8 008/2020 Opinia ZNS.7111.5.2020 04.09.2020 Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego robszaru Aleksandrowa 23.10.2020 KI-008/2020

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie
Data utworzenia:2017-02-09
Data publikacji:2017-02-09
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Błaszczak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4038