Jesteś tutaj: Start / Petycje

Petycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PETYCJE KIEROWANE DO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W M.ST. WARSZAWIE.

Petycja jest to wniosek lub propozycja składana do władz publicznych, postulująca podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa. Petycje mogą być składane zarówno przez osoby fizyczne, osoby prawne jak i szeroko rozumiane jednostki organizacyjne.

Zasady wnoszenia petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powinna ona zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać w Sekretariacie PSSE w m. st. Warszawie przy ul. Kochanowskiego nr 21 w dni powszednie w godzinach od 08.00 do 15.35. 

Petycje mogą być też składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@pssewawa.pl.

 

ZŁOŻONE PETYCJE.

 

Nazwa petycji Data złożenia Pobierz
     
     
     

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE w m.st. Warszawie
Data utworzenia:2015-08-31
Data publikacji:2015-08-31
Osoba sporządzająca dokument:Konrad Kalata
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4420