Majątek trwały w posiadaniu jednostki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie (stan na dzień 31.12.2015 roku).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie posiada w trwałym zarządzie dwie zabudowane nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Warszawie:

  1. przy ul. Kochanowskiego 21, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 5/1, o powierzchni łącznej 2396 m2, przekazaną w  trwały zarząd Decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  nr 1/GK/SP/2012 z dnia 02.01.2012 roku.
  2. przy ul. Cyrulików 35, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 122, o powierzchni łącznej 8455 m2, przekazaną w  trwały zarząd Decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  nr 68/GK/SP/2012 z dnia 15.02.2012 roku.

Dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie: 154.628,68 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE w m.st. Warszawie
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Mirosława Matysiak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4658