UWAGA!!! strona archiwalna PSSE w m.st. Warszawie - BIP

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w m. st. Warszawie  powołane zostało decyzją Dyrektora Archiwum Państwowego m. st. Warszawy z dnia 21.12.2009 r. W jego zasobie znajdują się: materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna, wytwarzane  przez  Stację od  roku 1999 oraz akta odziedziczone, powstałe w działających w stolicy biurach i kolumnach sanitarnych z lat 1952-1958 oraz w dzielnicowych i terenowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych z lat 1958-1975.

Ponadto materiały archiwalne, pochodzące ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w m. st. Warszawie z lat 1952 – 1975, znajdują się w Archiwum Państwowym w Warszawie – Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Działalności Archiwalnej w Milanówku, ul. Okrzei 1. Akta osobowe osób pracujących w warszawskich organach Inspekcji Sanitarnej, których zatrudnienie ustało przed rokiem 1998, przechowywane są w archiwum zakładowym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79.

  Zgodnie z „Instrukcją w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego”, stanowiącą załącznik do zarządzenia Dyrektora PSSE nr 4/2015 z dnia 02.03.2015, zasób jest udostępniany:

  • pracownikom do celów służbowych, na podstawie złożonej „karty udostępnienia”,
  • innym korzystającym na podstawie wniosku zaakceptowanego przez Dyrektora Stacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE w m.st. Warszawie
Data utworzenia:2017-07-12
Data publikacji:2017-07-12
Osoba sporządzająca dokument:Mikołaj Nowacki
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2716