Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W M.ST. WARSZAWIE

Aby skorzystać z usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukać usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” a następnie w kolejnych krokach wybrać jako adresata PSSE w m.st. Warszawie.

Adres: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) istnieje możliwość podpisania pisma profilem zaufanym ePUAP i przesłania go do urzędu (nie wymaga to konieczności posiadania płatnego podpisu kwalifikowanego).

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do PSSE w m.st. Warszawie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do PSSE w m.st. Warszawie:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego tj. www.epuap.gov.pl;

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PSSE w m.st. Warszawie:
1.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zufanym.
 
2.     Akceptowalne formaty załączników to:
  1.     DOC, RTF
  2.     XLS
  3.     CSV
  4.     TXT
  5.     GIF, TIF, BMP, JPG
  6.     PDF
  7.     ZIP
3.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 
4.     dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.